กรมทรัพยากรธรณี

บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายอวบ จำเริญสุข เครือข่ายฯ ทธ.