กรมทรัพยากรธรณี

บ.ในเขา ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม.

บ.ในเขา ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม.

ที่มา : นายสมคิด นาเลื่อน เครือข่ายฯ ทธ.