กรมทรัพยากรธรณี

Department of Mineral Resources Responsibility in Geohazards

Landslide geohazard exploration

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับประเทศ)

Details
  • บัญชีรายชื่อพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
  • สมุดแผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับจังหวัด)

Details

เฉพาะพื้นที่

ข้อมูล 3D point cloud TLS

Earthquake geohazard exploration

แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 16 กลุ่มรอยเลื่อน

Details

แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย

Details

แผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

Details

แผนที่จุดรวมพลชั่วคราวและอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว

Details

คุณลักษณะเฉพาะของ 16 กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง

Details

รายชื่อหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

Details