กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567