กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567