กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567