กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567