กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567