กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567