กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567