กรมทรัพยากรธรณี

Past Director Generals

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Sommai Techawan

2561-2564

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Tawsaporn Nuchanong

2559-2561

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Suphot Choemsawadiphong

2557-2558

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Pranid Roibang

2555-2557

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Nithat Phuwatthanakun

2554-2555

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Adisak Thongkaimook

2554-2554

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mrs. Pornthip Puncharoen

2553-2554

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Adisak Thongkaimook

2552-2553

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Preecha Chansiritanon

2551-2552

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Apichai Chvajarernpun

2549-2551

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Somsak Potisat

2545-2549

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Nopphadon Manthachit

2544-2545

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Cherdpong Siriwit

2543-2544

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Nopphadon Manthachit

2539-2543

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Preecha Attavipach

2536-2539

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Weerawat Bunyaket

2536-2536

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Charoen Phiancharoen

2535-2536

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Wisit Noiphan

2531-2535

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Siwawong Changkhasiri

2525-2531

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Dr. Praphak Chakkaphak

2522-2525

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Phisut Suthat Na Ayutthaya

2519-2522

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Saman Burawat

2514 - 2519

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Wicha Sethabut

2498 - 2514

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Pathom Khotchaseni

2491 - 2498

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Prawat Sukhum

2489 - 2491

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Luang Charan Sanit Wong
(M.L. Charan Sanit Wong)

2487 - 2489

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

M.L. Udom Sanit Wong

2486 - 2487

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Air Vice Marshal Phraya Chaloem Akat
(Sunee Suwanprathip)

2485 - 2486

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Major General Phra Prachon Patchanuek
(Phuk Mahadilok)

2484 - 2484

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Luang Chamnan Nitikaset
(U-thai Saeng Mani)

2481 - 2483

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Luang Det Sahakon
(M.L. Det Sanit Wong)

2481 - 2481

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Luang Prachoet Aksoralak
(Somphot Atsawanon)

2479 - 2481

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Atcharat Songsiri
(Maen Arunlak)

2476 - 2478

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

His Serene Highness Prince Wimwathit Rapheephat

2475-2476

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Phitak Lohaphit
(Eng-yu Tokahut)

2472 - 2475

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Sihaphong Phenphak
(M.R.W. Prawet Chumsai)

2463 - 2471

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Kasiphumi Phitak
(Choem Sarikanon)

2456 - 2463

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Phitsanu Saen
(So Thien Tien Chatikawanit)

2455 - 2456

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Prachachip Boriban
(Yaem Saengchuto)

2452 - 2455

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Maha Ammattayathibbodi
(Leng Wiriyasiri)

2449 - 2452

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Henry G. Scott

2441 - 2449

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

R.S Coolnich

2441 - 2441

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

H. Warrington Smyth

2437 - 2441

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

W.D. Muller

2435 - 2437

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Phraya Phatsakonrawong
(Phon Bunnak)

2434 - 2435