กรมทรัพยากรธรณี

One page / PPT / PDF download

Geochemical Exploration

View PDF

การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาแหล่งแร่

View PDF

งานสำรวจผังถ้ำแบบ 3 มิติ ด้วยเครื่อง 3D Laser Scanner

View PDF

การสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ พื้นที่อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

View PDF

การสำรวจรังวัดค่าพิกัด X, Y, Z โครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา เทือกเขาหินปูน อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

View PDF

งานจริยธรรม