กรมทรัพยากรธรณี

Map

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Department of Mineral Resources

Ministry of Natural Resources and Environment

75/10 Rama 6 Road, Thung Phaya Thai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400

Bus No. : AC159, AC157, 157, AC538, AC44, 44, AC8, 8, 92, 67 (AC = Airconditioned)