กรมทรัพยากรธรณี

DMR Special Talk ครั้งที่ 1 เรื่อง “Advance Analytical Techniques for Geological Samples”

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม กรมทรัพยากรธรณี โดย

นายธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กทร.

นางสาวปวีณา กิจบุตราวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กวท.

นางสาวปาลิดา อบทม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กวท.

PDF Title