กรมทรัพยากรธรณี

หนังสือเล่มใหม่ที่ยังไม่มีใครเปิดอ่าน HUMAN LIBRARY 3

ศุภมิตร จันทะคาม "การไปถึงเป้าหมาย ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นไปได้เสมอ เพราะผมลงมือทำ"

ภูมิรพี คชอาจ "ภัณฑารักษ์ ผู้มีใจบริการ กล้าหาญ มั่นใจ สื่อสารความเป็นไทย ก้าวไกลไปทั่วโลก"

พิสิทธิ์ ปัดถา "ใช้ชีวิตให้เต็มที่ มีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำ ตราบเท่าที่ไม่ทำร้ายใคร"

ปาณิสรา พสุรัตน์ "สง่างาม ฉลาด กล้าหาญ มั่นใจ พร้อมก้าวไปกับทุกสิ่ง"

นิธิวัฒน์ สังฆรักษ์ "ก้าวเท้าออกไป การผจญภัยครั้งใหม่"