คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)

ขนาดอักษร

กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุม

การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี

การประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี

การประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชากร 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี

การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี

การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.000 น. ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล