คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)

ขนาดอักษร

การประชุมคณะทำงานประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองตามหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทยครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะทำงานประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองตามหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทยครั้งที่ 1/2567