กรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์บริการประชาชน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 21-25/2567

ดูไฟล์ PDF

คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี

ดูไฟล์ PDF

บทความ สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ อ. 31-35/2566 วัชรา อ่อนละมุน

ดูไฟล์ PDF

บทความ สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ อ.26-30/2566 วรรธนพงศ์ คำดี

ดูไฟล์ PDF

บทความ สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ 41-45/2566 วัชรา อ่อนละมุน

ดูไฟล์ PDF