กรมทรัพยากรธรณี

Earthquake geohazard exploration

Earthquake geohazard exploration

แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 16 กลุ่มรอยเลื่อน

Details

แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย

Details

แผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

Details

แผนที่จุดรวมพลชั่วคราวและอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว

Details

คุณลักษณะเฉพาะของ 16 กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง

Details

รายชื่อหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

Details