กรมทรัพยากรธรณี

Landslide geohazard exploration

Landslide geohazard exploration

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับประเทศ)

Details
  • บัญชีรายชื่อพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
  • สมุดแผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับจังหวัด)

Details

เฉพาะพื้นที่

ข้อมูล 3D point cloud TLS