กรมทรัพยากรธรณี

Sinkhole geohazard exploration

Sinkhole geohazard exploration

แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (ระดับประเทศ)

Details

แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (ระดับจังหวัด)

Details

แผนที่พื้นที่ความเสี่ยงหลุมยุบ

Details

บัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ

Details

ข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบ GIS.DMR

Details