กรมทรัพยากรธรณี

04 ข้อมูลการติดต่อ

 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  1. ที่อยู่หน่วยงาน
  2. หมายเลขโทรศัพท์
  3. E-mail ของหน่วยงาน
  4. แผนที่ตั้ง

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/home/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/แผนที่ตั้งหน่วยงาน/

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หน้าเพจอ้างอิง:

 1. หน้าหลัก
 2. หน่วยงานส่วนกลาง
 3. สำนักงานเขตภูมิภาค
 4. แผนที่ตั้งหน่วยงาน