กรมทรัพยากรธรณี

06 Q&A

  • แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board ** ไม่รวมถึง E-mail
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/home/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/mineral_management/

ช่องทางการสอบถามข้อมูล

  • Messenger Live Chat
  • Chatbot
  • Web board
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี