กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับสำนักกองของกรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

รายละเอียด

สำนักงานเลขานุการกรม

รายละเอียด

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

รายละเอียด

กองทรัพยากรแร่

รายละเอียด

กองเทคโนโลยีธรณี

รายละเอียด

กองธรณีวิทยา

รายละเอียด

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

รายละเอียด

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

รายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1

รายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2

รายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3

รายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4

รายละเอียด