กรมทรัพยากรธรณี

ข่าวหนังสือพิมพ์ ทธ.

ทธ. จัดทำหนังสือ “ซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนสมบัติชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

ดูรายละเอียด