กรมทรัพยากรธรณี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศราคากลาง
ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุป/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุป/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
สรุป/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้งภายในส่วนจัดแสดงทะเลสู่บก พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานวิชาการเรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย หลุมยุบเบื้องต้น ในพื้นที่ภูมิประเทศแบบหินปูน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรอยรั่วผนังกระจก บริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

ป.33/2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) สำหรับประชาชน กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ดูรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน บริเวณโซนวัฏจักรหิน ภายในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด