กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศราคากลาง
ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุป/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุป/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
สรุป/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาและสนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการในการดำเนินงานอุทยานธรณีโลกสตูลจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด