กรมทรัพยากรธรณี

ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

1. รายการชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจหลัก ภารกิจลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านดินถล่ม

ระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี

ดูไฟล์ PDF

2. รายการชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

ระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี

ดูไฟล์ PDF

3. รายการชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจการสำรวจทรัพยากรแร่ และภารกิจการจัดการซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

ระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี

ดูไฟล์ PDF